Bestuur en organisatie

Het bestuur van SUN Delft en omgeving bestaat uit:

Mevrouw L.J. van der Hoek

Voormalig raadslid gemeente Delft, Voorzitter

De heer G.J. Rosier

Voormalig zelfstandige in de financiële sector, Penningmeester

De heer J.W.H. Sixma baron van Heemstra

Commandeur bij fonds Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht

Mevrouw D.S. Nieuwpoort

Teammanager bij hulpverleningsorganisatie Perspektief

Mevrouw I. Weijts

Coördinator ISOFA, Ondersteuning bij financiën en administratie

De heer H.R. Diemers

Adviseur Samenleving Gemeente Delft

Mevrouw N. Wijnveen

Bureaumedewerker